Chlazení a jeho řízení na hotelových pokojích

DuoPro výrobu a distribuci chladného vzduchu na hotelových pokojích jsme vybrali klimatizační jednotky GEA TOP GEKO typu GT22 (severozápadní strana) a GT31 (jihovýchodní strana). Jednotky jsou vybavené třícestným ventilem, bez opláštění a v podstropním provedení. Jsou umístěny v předsíni pokojů a zakryty minerálními podhledy. Kondenzát je sveden do přilehlé koupelny do vanového či sprchového sifonu. Výdech chlazeného vzduchu je nad dveřmi do pokojů.
Řízení chlazení pokojů jsme realizovali firemními regulátory TRONIC 2008F.

t2008fTeplota v místnosti se měří čidlem v ovládací jednotce TRM-F a udržuje se automaticky v pásmu ±0,5 ºC od teploty žádané. Ta se nastavuje z ovládací jednotky TRM-F případně, v určitých provozních režimech, komunikačně z dispečerského počítače.

Regulátor pracuje v režimech, pro které potřebuje znát další informace o stavu, ve kterém se místnost nachází. Pro jejich získání se připojují kontakty indikující otevření okna nebo dveří a signál z kartového systému nebo pohybového čidla pro zjištění přítomnosti osob.

Do správného provozního režimu se regulátor uvede vyhodnocením výše uvedených logických signálů a na základě informací z dispečerského počítače nebo ze zadaného časového programu.

 TRMFČasové programy s týdenním kalendářem mají rozlišení 10 minut.

Provozní režim „neužívaná místnost“ je zadáván komunikačně např. ve vazbě na rezervační systém hotelu. Je prioritní a nelze jej místním ovládáním zrušit. Regulace zajišťuje dodržení zadaných teplotních limitů s minimální tepelně energetickou náročností.

Není-li zadán režim „neužívaná místnost“, uvede se regulátor vyhodnocením připojených logických signálů do režimu „obsazená místnost“ nebo „neobsazená místnost“. V prvním případě je teplota regulována na nastavenou hodnotu, ve druhém se rozšíří regulační pásmo a tím sníží energetická náročnost.

Rychlost ventilátoru nastavuje regulátor automaticky. V režimu „obsazená místnost“ může být z terminálu zvolena rychlost ručně, případně lze ventilátor vypnout. V režimu „neužívaná místnost“ lze zvolit periodické provětrávání.

Pro případy, kdy by hrozilo zamrznutí klimatizační jednotky, má regulátor ochranné funkce. Zůstane-li dlouhodobě otevřené okno, vypíná se topení. Pokud ale teplota v místnosti klesne pod kritickou mez, bude topení zapnuto. Totéž platí pro případ, kdy je přisáván vnější vzduch a pod kritickou mez klesne teplota vzduchu ve výdechu.

 


RegulátorRegulátor komunikuje s dispečerským počítačem po sběrnicovém vedení RS485 standardním protokolem Modus RTU.

Systémová ovládací jednotka regulátoru T2008F je zabudována do pohledového pouzdra a montuje se na stěnu místnosti nad normalizovanou montážní krabici. Údaje jsou zobrazovány na třímístném displeji doplněném o diskrétní indikátory stavů. Žádaná hodnota teploty a režim nebo rychlost ventilátoru se zadávají čtyřmi tlačítky. K regulátoru se jednotka připojuje tenkým kabelem se čtyřmi vodiči. Jednotka TRM-F má tyto vnější funkce:

- Nastavení a zobrazení žádané teploty.
- Zobrazení měřené teploty.
- Nastavení a zobrazení režimu a rychlosti ventilátoru.
- Měření teploty v prostoru.
- Servisní funkce určené pro odbornou obsluhu.

Všech 352 regulátorů je komunikačně propojeno a svedeno na řídící PC v místnosti techniků a do místnosti údržby. Kdykoliv je možné sledovat a kontrolovat stav chlazení všech pokojů tj. teploty, rychlost ventilátoru, obsazení pokoje a další. Napojením na hotelový rezervační systém jsme zajistili, že žádný pokoj se nechladí zbytečně. Při přihlášení (check-in) hosta na recepci se chlazení okamžitě zapíná, naopak při jeho odhlášení (check-out) se chlazení uvádí do pohotovostního režimu. Veškeré nastavení parametrů chlazení lze provádět centrálně.
Vytisknout