O NÁS

TRONIC CONTROL® – specialista na měření a regulace

Firma 

Vyvíjíme a vyrábíme řídicí systémy TRONIC 2000® používané pro řízení vytápění, větrání, klimatizace a řízení technologických procesů. Prodáváme své výrobky spolupracujícím firmám. Vlastní obchodní pobočky řeší zakázky v oblasti vytápění, vzduchotechniky a chlazení samostatně „na klíč“.


 • vývoj a výroba řídicích systémů TRONIC 2000® 
 • projekce, dodávky, montáž a nasazování řídicích systémů ve všech oblastech řízení, měření a regulace
 • inženýrské služby v oblasti měření a regulace
 • aplikační programy řídicích a monitorovacích systémů
 • poradenská činnost – návrhy úsporných energetických koncepcí vytápění, větrání a chlazení – energetické studie
 • komplexní dodávky vytápění a chlazení
 • výstavba bivalentních tepelných zdrojů (tepelná čerpadla) a rekonstrukce systému vytápění včetně MaR v bytových domech
 • výroba rozvaděčů
 • servis
Vývoj a výroba řídicích systémů TRONIC 2000®

Rodina řídicích systémů TRONIC 2000® zahrnuje:

 • modulární stavebnicový systém TRONIC 2032CX
 • programovatelný regulátor TRONIC 2032EX navržený pro menší aplikace
 • regulátor TRONIC 2008F pro řízení klimatizačních jednotek typu fan-coil
 • programátorské vývojové prostředí WINLEDA
 • vizualizační a bilanční softwary VIZLEDA a TOTRON
Projekt, dodávka, montáž a servis

TRONIC CONTROL® nabízí svým zákazníkům plné zajištění finální dodávky od projektu k servisu - v oblasti řízení budov, monitorování a řízení energií,  v teplárenství a při  řízení technologických procesů. Věnujeme se řízení objektových domovních stanic, kotelen, strojoven vzduchotechnik, klimatizací až po řízení průmyslových procesů či teplárenských celků. Nasazujeme řídicí systémy v systémech centrálního zásobování teplem ve velkých městech.

Řídicí systémy TRONIC 2000® se vyznačují otevřeným komunikačním subsystémem vhodným pro jednoduché budování komunikačních sítí a centrálních dispečinků. Dále umožňují komunikační připojení zařízení „třetích“ výrobců.

Tradice

Řídicí systémy TRONIC jsou vyvíjeny a vyráběny postupně od počátku osmdesátých let, nejprve v analogové verzi (TRONIC 100 a TRONIC 1000), od roku 1991 ve verzi číslicové pod názvem TRONIC 2000. Od počátku vývoje číslicové verze systému TRONIC v roce 1989 byl kladen především důraz na:

 • kompaktnost systému
 • široký rozsah aplikací
 • volnou programovatelnost
 • komunikační možnosti
 • přátelskost vůči koncovému uživateli
Politika kvality a EMS

Vedení společnosti TRONIC CONTROL s.r.o. vyhlašuje Politiku kvality a EMS v souladu s požadavky norem  ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2015 do integrovaného systému řízení. Další podrobnosti zde.

CERTIFIKÁTY

ISO 9001:2008

ISO 14001:2008
 

Vytisknout