KOMCNV 10 -MULTI V


Komunikační brána/převodník KOMCNV10/Albatros-MultiV slouží jako datový konvertor mezi standardizovanou sběrnicí MODBUS RTU/MODBUS TCP a firemní sběrnicí LG–PI485. Sběrnice propojuje venkovní jednotky systémů MULTI-V, MULTI-F, MULTI-FDX a SINGLE-CAC (možnost kombinace jednotek na jedné sběrnici). 

 KOMCNV10

 

  Funkce komunikačního převodníku KOMCNV10/Albatros-MultiV

 

·  Komunikační brána pro až 192 vnitřních jednotek LG – připojení přes ModBusRTU/ModBusTCP (RTU – sériová sběrnice RS485,  TCP – Ethernet)

·  Rozpočítávání spotřeby elektrické energie na jednotlivé vnitřní jednotky v provedení MultiV-R - možnost rozdělení na vysoký a nízký tarif včetně blokování chodu ve VT, výhodou je přesnější a spolehlivější rozpočítání s komunikačními elektroměry MBus než pulsními

·  Skupinové řízení vnitřních jednotek podle nakonfigurovaného časového programu – např. řízení jednotek serveroven :

·  výběr jednotek např. 1 ze 2, 2 ze 3

·  cyklování jednotek

·  při poruše jednotky se zapne jednotka v záloze + signalizace

·  Diagnostika MultiV systému – monitoring teplot a tlaků venkovní jednotky, slouží pro včasné odhalení měkké chyby venkovní jednotky

·  Sběr hodnot z měřičů (elektroměry, vodoměry, kalorimetry) v počtu až 128 na kanál COM1  a COM2 a jejich zpřístupnění přes Modbus TCP/RTU

 


Popis komunikačních kanálů a vstupních/výstupních signálů

Disponuje 4 komunikačními kanály COM1 až COM3 + ETHERNET:

·  COM1 a COM2 volitelné – PI485, MODBUS RTU, MBUS

·  COM3 - RS485

·  Maximálně 64 vnitřních jednotek LG na jeden kanál

·  Přes přídavný modul KOMU MBUS max. 3 elektroměry

·  Přes převodníky RS232/Bus třetích firem max. 16 elektroměrů

 

Obsahuje 3 volitelné dvouhodnotové vstupy DI nebo dvouhodnotové výstupy DO:

·  Výstup poruchové signalizace světlo/houkačka při použití hlídání serveroven…

·  Vstup pro řízení jednotek dle tarifu VT/NT

·  Vstup pro blokování chodu

 

Připojení k nadřazenému systému jiných výrobců

K nadřazeným systémům jiných výrobců se brána/převodník KOMCNV10/Albatros-MultiV připojuje standardizovanou sběrnicí MODBUS RTU a MODBUS TCP.

 

Připojení k nadřazenému systému TRONIC2000 – software VIZLEDA / VIZWEB32

Ideálním případem je vizualizace VRV systémů systémech TRONIC 2000 – výrobce TRONIC CONTROL.

VIZWEB32 - Data mohou být komunikována do firemního webserveru, kde jsou data dostupná standardním webovým prohlížečem. Server umožňuje i přepis vybraných parametrů, archivaci dat (teplot, spotřeb atd.) po dobu jednoho měsíce. Data jsou dostupná v podobě grafů nebo v textové podobě.

 

VIZLEDA32 - Data jsou komunikována do operátorského softwaru VIZLEDA32 (instaluje se na PC), který poskytuje komfort rozsáhlé správy VRV systému včetně registrací dat a řízení provozu VRV systému.

 

Možnosti řízení provozu VRV systémů

 

·  Nastavení režimu PROVOZ / POKLES / MIMO PROVOZ

·  Vnucená žádaná teplota místnosti – vhodné pro serverovny, společné prostory

·  Minimální a maximální teplota v režimu POKLES – maximální a minimální udržovací teplota

·  Minimální a maximální teplota v režimu MIMO PROVOZ – maximální a minimální udržovací teplota

·  Pro každý den v týdnu možnost zadání doby PROVOZ místnosti

·  Vnucená žádaná teplota na začátku režimu PROVOZ

·  Nastavení minimální a maximální teploty zadatelné z ovladače

·  Alarmová teplota – maximální teplota místnosti (serverovna…) hlášena formou SMS, e-mailem.

·  Hlášení poruchy vnitřní jednotky

·  Archivace všech provozních stavů a teplot v požadované periodě (od 60s)

 

Napájení, rozměry převodníku KOMCNV10/Albatros-MultiV

 

·  Napájení 12 VDC

·  Rozměry 142mm x 90mm x 60 mm 

Technická dokumentace je ke stažení zde.

Dotazník pro zpracování cenové nabídky a nastavení je ke stažení zde.
Vytisknout