Vzdálená správa technologií TRONIC VizWEB

V posledních letech se kolem nás čím dál více objevuje pojem Internet věcí (anglicky Internet of Things). Pojem, jenž označuje síť zařízení, která jsou schopna vzájemně si posílat, přijímat či vyměňovat data, je zároveň velkou výzvou pro všechny společnosti, které tato zařízení poskytují a provozují. Nejlepším příkladem je využití v domácnosti, nazývané chytré domácnosti, kdy se na tuto síť mohou připojit všechny možné spotřebiče, osvětlení, vytápění, žaluzie či rolety a další. Vše lze potom řídit z jednoho centrálního místa. Firmy, které tato zařízení poskytují, musí tedy v současné době myslet na efektivní připojení a poskytnutí zmíněného centrálního ovládání. Obdobná situace panuje i na trhu technologií, kde zákazníci požadují mít pod kontrolou  spravované technologie kdykoliv a odkudkoliv a případně je vzdáleně řídit.

 

Pod pojmem centrální ovládání si lze představit operátorské pracoviště s nainstalovanými softwary, které slouží k vizualizaci a správě technologií. V době chytrých telefonů a možností připojení k internetu prakticky kdekoliv vyvstává požadavek na přístup k datům z mobilních zařízení - telefonů, tabletů, notebooků ... Zde je však potřeba již robustní a kompatibilní řešení, které uspokojí všechny uživatele.

 

Firma TRONIC CONTROL s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou řídicích systémů, používaných pro řízení vytápění, větrání, klimatizace a řízení technologických procesů. Spolu s řídicími systémy TRONIC 2000 také dodává vizualizační software VIZLEDA pro desktopová operátorská pracoviště. Zákonitě vyvstal požadavek na vytvoření nového systému, který nebude omezen na jedno operátorské pracoviště, ale bude přístupný přes Internet z jakéhokoliv zařízení.

Topologie

Nový systém VizWEB (spojení slov Vizualizace a WEB) firmy TRONIC CONTROL s.r.o. je webová aplikace zajišťující sběr a vizualizaci informací z řídicích jednotek TRONIC 2000® a následnou správu uživatelských technologií. Mezi hlavní přednosti patří kompatibilita se všemi zařízeními, přehledný a jednoduchý design s širokou škálou funkcionalit, které se postupně doplňují a celková rychlost systému s plnou lokalizací do dvou jazyků (Čeština, Angličtina). Uživatel má možnost prohlížet a nastavovat vybrané datové body v řídicím systému, ale i provádět tyto úkony v uživatelsky vytvořených technologických schématech/obrazovkách. Při prohlížení jsou zachovány postupy známé například z práce s fotkami na mobilních telefonech jako možnost pohybu prstem po obrazovce, “double-tap” pro přiblížení či vrácení do výchozí podoby a zmenšování/zvětšování obrazovky dvěma prsty. vizwebVeškerá data tj. záznamy událostí, registrací/trendů a poruch jsou udržována v systému po dobu 90 dnů. Tuto dobu je však možné libovolně prodloužit dle požadavků klienta. Tato funkcionalita umožňuje generování seznamu událostí a poruch v daném období a následný export do CSV souboru. Pro podporu více cílových programů je možné použít jako oddělovač v CSV souboru jak čárku, tak středník. Prohlížení registrací v zadaném časovém úseku umožňuje vykreslení a porovnávání hodnot v přehledném barevném multi-grafu.

 graf

Vývoj systému VizWEB zdaleka nekončí. V nejbližší době bude spuštěna podpora připojení řídicího systému přes další komunikační protokoly a způsoby. Mimo dosavadní komunikaci pomocí UDP paketů bude možné sbírat data z SQL databází, poskytnutého veřejného API či z CSV/XML/JSON souborů. Rozšíří se tím množina klientů, jelikož bude možné použít systém VizWEB pro vizualizaci a správu hodnot řídicích stanic třetích stran. Uživateli bude poskytnut komfort ovládání technologií z jednoho místa bez přepínání mezi více aplikacemi.

 

Systém VizWEB pro vzdálenou správu řízení technologií je dostatečně robustní pro začlenění stovek řídicích systémů. Je multiplatformní tzn. že může být instalován na různých operačních systémech, nejčastěji Linux. Během několika měsíců se do systému zapojilo několik desítek uživatelů a počet spravovaných technologií rychle roste.

 

Věříme, že právě tento způsob správy je dnes nejvíce žádaný a vyhovuje širokému okruhu zákazníků.

 

Vytisknout