Oborová referenční listina

Tato referenční listina obsahuje nejvýznačnější aplikace řídicího systému TRONIC 2000 v jednotlivých odvětvích průmyslu, ve výrobě a distribuci tepla, řízení budov, řízení technologických procesů a dalších.

Všechny uvedené aplikace byly realizovány včetně komunikačního propojení stanic a vybudování centrálního dispečinku nebo operátorského pracoviště obsluhy. Jako komunikační médium bylo použito kabelové propojení, počítačová síť, telefonní komutované i pevné linky, radiový přenos či mikrovlné pojítko.

Komplexní řízení budov
 • Řízení všech technologií (výměníkové stanice, strojovny vzduchotechnik a chlazení, směšovací stanice, plynové kotelny, řízení odběru el. energie) na Západočeské univerzitě v Plzni
 • Komplexní rekonstrukce systému řízení vytápění, větrání a chlazení budovy Vodafone – komplex Vinice
 • Komplexní řízení vytápění Městského divadla Zlín
 • Řízení energií a vytápění v Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež – Kociánka vBrně
 • Řízení vytápění místností v administrativních budovách Dopravního podniku ve Zlíně
 • Kompletní elektroinstalace – EZS, EPS, ACS, CCTV a řízení vytápění a chlazení výrobního areálu Mandík a.s. Hostomice
Hotely
 • Komplexní řízení vytápění, chlazení a měření energií hotelu Duo vPraze
 • Komplexní řízení vytápění a chlazení hotelu Avanti v Brně
 • Komplexní řízení vytápění a chlazení hotelu Růže v Českém Krumlově
 • Komplexní řízení vytápění a chlazení Interhotelu Olympic v Praze
Stavebnictví
 • Hochtief a.s. – Obchodní centrum Kladno – Kročehlavy
 • Průmstav a.s. – Kongresové centrum Roztoky
 • Sefimota a.s. – obytná zóna Nová Liboc – Praha 6
 • Skanska a.s. – rekonstrukce ZŠ Praha 6 – Dědina
 • Takenaka a.s. – přístavba výrobního areálu Donaldson Klášterec nad Ohří
 • Metrostav a.s. – Železniční stanice Mariánské Lázně
Centrální zásobování teplem městských aglomerací
 • Řízení celkem 240-ti horkovodních výměníkových stanic s bezzásobníkovým rychloohřevem včetně dispečerského řízení v Otrokovicích. Vzdálený dohled nad dispečinkem, hlášení poruch po SMS. Propojení dispečinku s teplárnou za účelem přenosu dat z měřičů tepla a sledování okamžitých diferenčních tlaků na koncích větví horkovodu
 • Komplexní řízení blokových (sídlištních) a objektových plynových kotelen (CZT) ve Frenštátu p./R. s komunikačním napojením na centrální tepelný dispečink včetně sběru dat z měřičů tepla
 • Řízení CZT Nymburk a Lysá nad Labem – domovní stanice včetně sběru dat z měřičů tepla
Teplárenství
 • Řízení 3 kotlů o výkonu cca 100 t/h s kombinovanými hořáky plyn – mazut a špičkových zdrojů páry v Teplárně Liberec
 • Řízení horkovodu 110MW Teplárna Otrokovice – Malenovice a horkovodu Napajedla
 • Řízení špičkových zdrojů páry v Teplárně Holešovice
 • Řízení výměníkové stanice a horkovodu Mimoň – Hradčany
Řízení plynových kotelen, bilancování
 • Řízení plynové kotelny 10MW ve firmě Cembrit Beroun s dispečerským pracovištěm a komplexním bilancováním provozu kotelny
 • Řízení plynových kotelen v budovách Západočeské univerzity v Plzni
 • Řízení výroby tepla, vytápění výrobních hal a administrativnách budov a řízení energií ve Zbirovia Zbiroh a.s.
 • Řízení vytápění, monitoring energií (voda, plyn, vzduch) a řízení odběru elektrické energie v závodě Preciosa a.s. Jirkov
 • Řízení vytápění, monitoring energií (voda, plyn, vzduch) a řízení odběru elektrické energie v závodě EUTIT Stará Voda
Řízení spotřeb a odběru energií – elektro, voda, plyn, teplo
 • Zbirovia a.s. Zbiroh – metalurgie
 • Metal a.s. Ústí n.Labem – automobilový průmysl
 • Hotely Duo a Olympic Praha, Imperiál Karlovy Vary
 • Lázně Františkovy Lázně
 • Sedlecký kaolín a.s, závody Božíčany a Sadov – stavební průmysl
 • Preciosa a.s. , závody 5 a 15– strojírenství, sklářství
Ekologie, čističky
 • Řízení technologie čističky důlních vod a dalších technologií s komunikačním propojením na centrální dispečink v Radvanicích u Trutnova
 • Řízení technologie čističky odpadních vod v Neuberku
Řízení sušících pecí a technologických linek
 • Řízení střepového hospodářství v závodě Barevka Glaverbel Teplice
 • Řízení testovacího zařízení Heat-Rain v závodech Cembrit Šumperk a Beroun
 • Regulace a řízení spalovací pece ve Vertex Hodonice
Chemický průmysl
 • Řízení reaktorů výroby barviv – VÚOS Semtín
 • Řízení gumárenských lisů v Půchově
Potravinářství
 • Řízení konzervárenských strojů (autoklávů) včetně vyhodnocení a bilancí v Novicon Ústí n./Labem
 • Evidence výstavu sudů v pivovaru Ústí n.Labem
Vytisknout