Vizleda

vizleda 1

Vizualizace (software pro PC/operátorská pracoviště) technologie a procesů řízených stanicemi a regulátory TRONIC 2000 se vytváří ve vývojovém prostředí Visual Basic (využívá se návrh obrazovek a samotný překladač) pomocí rozsáhlé modulární knihovny VIZLEDA.

Knihovna VIZLEDA – soubor OCX prvků a DLL knihoven, které se v prostředí Visual Basic linkují společně s uživatelem navrženými obrazovkami do konečného projektu / aplikace.

VIZLEDA – software pro vizualizaci

Vizualizace (software pro PC/operátorská pracoviště) technologie a procesů řízených stanicemi a regulátory TRONIC 2000 se vytváří ve vývojovém prostředí Visual Basic (využívá se návrh obrazovek a samotný překladač) pomocí rozsáhlé modulární knihovny VIZLEDA, která se skládá ze dvou hlavních částí:

Komunikační systém TDS – zajišťuje propojení mezi systémy TRONIC 2000 a operátorskými stanicemi (PC)

Knihovna VIZLEDA – soubor OCX prvků a DLL knihoven, které se v prostředí Visual Basic linkují společně s uživatelem navrženými obrazovkami do konečného projektu / aplikace.

Příprava projektu uživatelem
 • Definice připojených stanic, adresy, komunikace atd.
 • Tvorba uživatelských obrazovek – natažení pozadí (např. obrázky v Corelu), vkládání objektů – textů, popisů, armatur, přístrojů atd., propojení objektů s informačními body (TDS systém)
 • Tvorba uživatelského menu a propojení s obrazovkami
 • Definice seznamu poruch
 • Definice seznamu průběhových grafů – tigry
 • Definice seznamu registrovaných hodnot – registrace
 • Definice seznamu registrovaných událostí
 • Definice tiskových sestav
 • Definice alarmů – zpoždění, hlášení po SMS atd.
 • Nastavení oprávnění a dalších parametrů (odmazávání starších dat, tiskárna atd.)
Vytvoření projektu

Po přípravě projektu jsou přidány všechny systémové stránky VIZLEDA a všechny knihovní funkce a vytvořen projekt na platformě Visual Basic.

Vytvoření aplikace
 • Zákazník musí vlastnit produkt Visual Basic Standard
 • V prostředí VIZLEDA se vydá pokyn vytvořit aplikaci a VIZLEDA spustí překladač Visual Basic a vytvoří aplikaci
 • Nakonec se připraví instalační CD
Vizleda
Vytisknout