Kaskádový řadič THERMA V

Kaskádový řadič tepelných čerpadel Therma V – TRONIC 2000 THERMA-V
LGE ve spolupráci se společností TRONIC CONTROL© vytvořila kaskádový řadič tepelných čerpadel ThermaV.
Jedná se o nadřazené řízení kaskády 2 až 10 tepelných čerpadel ThermaV různého typu. Kaskádový řadič
přebírá regulační zodpovědnost za výrobu tepla a přípravu teplé vody, zajišťuje připínání bivalentních
zdrojů a ochranné funkce strojovny výroby tepla a v rozšířené verzi umožňuje řízení až 4 topných větví.
Velmi žádanou funkcí je napojení kaskádového řadiče do systému VizWEB32, což umoňuje uživateli
vzdálený dohled a ovládání přes Internet. Zařízení se prodává pod obchodním jménem TRONIC 2000
THERMA-V.

Přehled funkcí
Řízení kaskády 2 až 10 tepelných čerpadel
V kaskádě může být až 10 tepelných čerpadel vybavených komunikací ModBus RTU (standard od roku
20??). Tepelná čerpadla jsou do kaskády připojována/odpojována v závislosti na aktuálním potřebném
výkonu 2 způsoby:

- podle předem nastaveného pořadí – každé čerpadlo má určené pevné pořadí v kaskádě, které se dá
kdykoliv změnit, ale změnu provádí uživatel. Čerpadlo s pořadím 0 je z kaskády vyloučeno.
- podle počtu provozních hodin – pořadí v kaskádě se nastavuje vždy na celý den na základě počtu
provozních hodin. Čerpadlo s pořadím 0 je z kaskády vyloučeno.

Přednostní ohřev teplé vody
V kaskádě musí být zapojeno 1 či více tepelných čerpadel s přepínacím ventilem do zásobníku teplé vody.
Přepínací ventil je řízen z kaskádového řadiče. Na vstupu měřené teploty TV v tepelných čerpadlech
zajišťujících přípravu teplé vody musí být umístěn odporový článek simulující teplotu cca 30°C. Na základě
rozdílu požadované a měřené teploty teplé vody v akumulaci se u vyčleněných čerpadel povolí
komunikačně režim přípravy teplé vody a přepínací ventil se přepne do akumulace TV. Po natopení
akumulace se příprava teplé vody zakáže a přepínací ventil se vrátí do polohy vytápění.

Regulace výroby topné vody
Teplota topné vody je měřena v zásobníku a regulace je buď na konstantní teplotu (nastavuje uživatel)
nebo podle ekvitermní křivky (závislost na venkovní teplotě). Venkovní teploměr je připojen do
kaskádového řadiče a je jeden společný pro kaskádu. Na základě rozdílu požadované a měřené teploty
topné vody se postupně připínají/odpínají komunikačně tepelná čerpadla v kaskádě. Do připnutých
tepelných čerpadel se vysílá žádaná teplota výstupní vody povýšená o 5°C oproti žadané teplotě
v zásobníku.

Připínaní topných spirál a jiných bivalentních zdrojů
Pokud je zásobník topné vody či teplé vody vybaven elektrickou patronou můžou být tyto v případě
nedosažení požadovaných hodnot automaticky nebo ručně spouštěny. Povel pro zapnutí je suchý kontakt a
vlastní elektro musí být provedeno v silovém rozváděči.
Kaskádový řadič může obdobně v případě nedotopení nebo při dosažení teploty bivalence připnout i jiný
bivalentní zdroj např. plynový či elektrický kotel.

Ochranné funkce strojovny
Pro zabezpečení strojovny tepelných čerpadel umožňuje kaskádový řadič připojení prostorového
termostatu a čidla zaplavení. Oba vstupy jsou digitální a konfigurovatelné jako pracovní či havarijní.

HDO signál
HDO signál blokuje chod tepelných čerpadel v době vysokého tarifu.

Cirkulace teplé vody a vytápění dle časových programů
Kaskádový řadič disponuje paletou volně nastavitelných denních a týdenních časových programů. Podle
časových programů lze blokovat cirkulaci teplé vody např. v době mimo provoz. Podobně je možné
časovými programy určit doby útlumů pro jednotlivé topné větvě.

Řízení až 4 topných větví (rozšíření)
Po doplnění expanzních modulů lze řídit až 4 topné směšované i nesměšované větve. Samozřejmostí je
použití časových programů, automatické či ruční přepínání režimu ZIMA/LÉTO, protáčení čerpadel, kontrola
nedotopení okruhů a mnoho dalších funkcí.

Připojení prostorových ovladačů (rozšíření)
Do komunikační sběrnice ModBus RTU můžou být připojeny prostorové ovladače TRMX (výrobce TRONIC
CONTROL). Prostorové ovladače jsou designové v libovolné barvě. Dotykový displej zobrazuje žádanou a
měřenou teplotu v místnosti, může zobrazovat i venkovní teplotu a reálný čas.

Připojení komunikačních MBus měřičů tepla, vody a elektroměrů (rozšíření)
Na druhém komunikačním kanálu může být připojena přes Mbus převodník sběrnice s měřiči tepla,
vodoměry a kalorimetry. Je třeba se vždy dotázat, zda vybrané různé měřiče jsou komunikačně kompatibilní
a mohou být na společné sběrnici, protože ne všichni výrobci dodržují standardy MBus komunikace.
  
  

Ovládání přes Internet – VizWEB32
Kaskádový řadič disponuje připojením do Internetu a dále do firemního vizualizačního systému VizWEB32.
Z VizWEB32 může uživatel monitorovat a ovládat řadič, teploty a stavy technologie, provádět výpisy stavů
měřičů atd.


TRONIC 2000 THERMA-V – provedení a ceny (bez DPH)

NázevPopis provedení
 Cena v Kč
   
Varianta A -
základní provedení
Regulátor TRONIC 2032EX se softwarem a komunikačním
vybavením v plastové závěsné skříni 448x460x160mm s vývodkami.
Obsahuje 2ks odporového článku na vstup TV v ThermaV, venkovní
teploměr, 2ks příložný teploměr topné vody, 3ks teploměr stonkový
do jímky v AKU nádobách a VizWEB32.
  39.800
   
Varianta B-
varianta A
rozšířená o
řízení 4
topných okruhů
Základní provedení doplněné o 1ks EBAI200 a 1ks EBDO200
v plastové závěsné skříni 448x610x160 s vývodkami a 4ks příložný
teploměr na topné větve.
  53.900
   
Rozšíření o
zabezpečení,
větrání a
dopouštění
Rozšíření varianty A nebo B o 1ks EBDO200, snímač tlaku
s odběrem, houkačku a solenoidový dopouštěcí ventil 11.940
TRMX Prostorový ovladač (digitální, komunikační, dotykové ovládání)
        11.940
   
TRMX  Prostorový ovladač (digitální, komunikační, dotykové ovládání)          2.850
   
MBUS Převodník MBus/RS232 na lištu DIN  6.490
   
  Termostat přehřátí prostoru           2.240
   
  Čídlo zaplavení          1.120
DOKUMENTACE ke stažení:
Kaskádový řadič tepelných čerpadel THERMA V
stáhnout
Kaskádový řadič THERMA V - instalacestáhnout
Kaskádový řadič THERMA V-  ovládánístáhnout
Kaskádový řadič THERMA V - poruchový systémstáhnout
Kaskádový řadič THERMA V - zapojení 
stáhnout
Kaskádový řadič THERMA V - popis ovládání menu řadičestáhnout

Vytisknout