Politika kvality a environmentální politika společnosti TRONIC CONTROL, s.r.o.

   
Vedení společnosti TRONIC CONTROL s.r.o. vyhlašuje Politiku kvality a EMS v souladu s požadavky norem  ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2015 do integrovaného systému řízení.

Politika kvality a EMS, kterou vedení společnosti stanovuje a pravidelně přezkoumává, je jednou z klíčových součástí strategie společnosti.

Povinností pracovníků společnosti je pracovat v souladu s touto Politikou kvality a EMS a pomáhat při zajišťování plnění stanovených cílů kvality a cílů EMS.

Zásady politiky se promítají do:

  • zkvalitňování poskytovaných služeb: výroby a dodávání řídicích systémů TRONIC 2000®, určených pro velmi široké spektrum realizací systémů měření a regulace v průmyslu, stavebnictví a v komunální sféře, a zároveň zajišťování souvisejících služeb, které zabezpečí plnou spokojenost zákazníka s uvedenými produkty a rozšíří konkurenceschopnost společnosti na trhu
  • zavádění nových technologií a důsledného dodržování stanovených pracovních postupů a kontroly jejich plnění
  • zabezpečování lidských, materiálních, informačních a finančních zdrojů pro rozvoj společnosti
  • důsledného dodržování příslušných požadavků pro oblast činnosti společnosti včetně  dodržování závazných povinností v oblasti životního prostředí
  • požadavku ochrany životního prostředí při veškerých činnostech zaměstnanců a zvyšování  jejich povědomí o dopadech činností produkujících odpady a činností využívající chemické látky na životní a pracovní prostředí
  • zabezpečování neustálé prevence znečišťování životního prostředí
  • péče o rozvoj zaměstnanců formou odborných školení a zácvikem
  • požadavků na neustálé zlepšování systému managementu kvality a environmentu

 

Ve Vestci dne 1. června 2019

Ing. Vít Mráz v.r.
ředitel společnosti

Vytisknout