MAXIMA – monitorování a řízení odběru elelektrické energie a plynu

1/4 hodina

MAXIMA je softwarový produkt
pro monitorování a řízení odběru elektrické energie nebo plynu (tzv. 1/4 hodinové maximum nebo hodinové maximum).
Sestává ze dvou částí:
 • Z aplikačního programu, který autonomně provádí regulaci a sběr dat v některé z řídicích stanic TRONIC 2000
 • Ze softwaru, který se spouští na operátorském pracovišti energetika a umožňuje sledování, parametrizaci a vyhodnocování získaných údajů
Software pro regulaci (TRONIC 2000)

HistorieRegulace a monitorování čtvrthodinového nebo hodinového maxima je je realizována pomocí volně programovatelných regulačních stanic TRONIC 2000. Program vyhodnocuje impulzy elektroměru a vysílacích časových hodin (synchronizace se signály rozvodných závodů). Z těchto údajů vypočítává základní hodnoty, které porovnává se zadanými parametry. Na základě vyhodnocení odpíná vytipované spotřebiče.

Regulační stanice je spojena s PC (viz komunikace), kde je nainstalován software umožňující ovládání a nastavování parametrů v regulační stanici a archivaci dat.

Algoritmus regulace a řízení čtvrthodinového maxima elektrické energie nebo hodinového maxima plynu  je na základě požadavků zákazníka široce parametrizovatelný, což umožňuje odběratelům získat kvalitní a podrobný přehled o vlastním odběru a na základě těchto informací efektivně sjednávat odběrové diagramy. Systém optimalizuje odběr dle předem sjednaných a zadaných parametrů, tzn. vylučuje náhodný souběh více spotřebičů a tím i odběr nad maxima sjednaná s rozvodnými závody. K odpínání a připínání spotřebičů dochází podle předem nastavených priorit na základě technických podmínek provozu s možností zadané parametry regulace kdykoli změnit. Tím odběrateli odpadá nutnost držet nadbytečnou výkonovou rezervu a zamezuje se riziku penalizace ze strany dodavatele při nedodržení smluvených odběrů.

Komunikace regulátoru s počítačem energetika může být různého typu:

 • Sériové rozhraní – nejběžnější typ komunikace pomocí sériového rozhraní RS 232C. V tomto případě je regulační stanice připojena k sériovému portu počítače. Využívá se tam, kde nepočítáme s další výstavbou regulačního systému nebo je jen málo podružných měření.
 • Modem – komunikace po telefonních linkách pomocí klasického nebo GSM modemu. Jedná se o doplňkovou variantou při neexistenci jiné možnosti komunikace či kabelového spojení.
 • CAN – sériová sběrnice CAN, protokol AMICAN (specifikace 2.B). V tomto případě je k USB portu počítače připojována karta umožňující tento typ komunikace. Toto řešení rovněž umožňuje připojení více PC se stejnou prioritou (peer to peer komunikace).
 • Modbus – sběrnice RS485, protokol ModBus pomocí převodníku nebo USB karty (master – slave komunikace).
 • TCP/IP – komunikace je prováděna pomocí převodníků TCP/IP-RS232 a využívá se počítačová síť. Pro komunikaci mezi stanicí a převodníkem je využíván protokol ModBus.

grafVe všech případech můžou být na sběrnici připojeny další stanice (další odběr elektro, voda, regulace kotelen, výměníkových stanic, apod.) nebo zobrazení na více dispečerských pracovištích.

Software pro PC (energetický dispečink ) – software pracuje pod OS Windows 95/98/NT/2k/XP. Může být konfigurován v režimu „master“ (operátor může parametrizovat regulující stanici) nebo v režimu „slave“ (pouze sledování a vyhodnocování).

Produkt umožňuje:

 • sledování okamžitého výkonu, okamžitého účiníku, synchronizace časů s rozvodnými závody, množství odebrané práce za libovolně dlouhé období
 • tiskové sestavy tj. tisk všech výše uvedených dat opět v libovolném období
 • sledování grafických průběhů
 • parametrizace regulací tj. výše regulované hodnoty, priority odpínání, cyklování zátěží, zákazy odepnutí, max. a min. časy odepínání, časový kalendář blokování zátěží mimo regulaci
 • smlouvání týdenních a měsíčních odběrů
 • ukládání a sledování událostí – výpadky napětí, časy odpínání zátěží ad.
 • zákaznické obrazovky – energetické a dispoziční schémata

Rádi Vám navrhneme řešení na míru! Kontaktujte nás.


Vytisknout