Winleda


terminál obsluhy

Vývojové prostředí WINLEDA nabízí možnost tvorby programů pro řízení složitých technologií i uživateli s běžnými technologickými znalostmi. Předpokládá se pouze základní znalost práce na PC.

Používá se metoda parametrizace objektů, při které uživatel vybírá z kompletní nabídky voleb. Kdykoliv si nevíte rady, pomůže vám rozsáhlý systém nápovědy.


WinledaProgramovací prostředí pro regulatory a systémy TRONIC 2000

Prostřednictvím vývojového prostředí WINLEDA přicházíme s naprosto novým pojetím programování regulátorů TRONIC 2000. U převážné většiny jiných regulátorů se buď jednoduchým způsobem parametrizuje software, který je součástí regulátoru, a uživatel je potom velice omezen možnostmi a kvalitou takto navržené regulace, nebo se systémy programují pomocí různých grafických metod apod. To je již ovšem poměrně složitá činnost vyžadující značné znalosti a zkušenosti z oboru měření a regulace. Vývojové prostředí WINLEDA naproti tomu nabízí možnost tvorby programů pro řízení složitých technologií i uživateli s běžnými technologickými znalostmi. Předpokládá se pouze základní znalost práce na PC. Používá se metoda parametrizace objektů, při které uživatel vybírá z kompletní nabídky voleb. Kdykoliv si nevíte rady, pomůže vám rozsáhlý systém nápovědy.


Vytváření vlastních displejů

Rozsah displejů na terminálu obsluhy si určujete sami. Můžete zobrazovat pouze základní informace (teploty apod.) nebo vytvořit úplný strom displejů, do kterého vložíte veškeré informace (časové programy, zadávání parametrů, ovládání armatur).

V prostředí WINLEDA lze libovolně vytvářet rozsáhlý strom displejů a využít plně možností obou druhů terminálu (2x16znaků, 5 kláves nebo 2x40znaků, 27kláves).


WinledaGrafy pro seřizovače a techniky

Po vytvoření a nahrání programu do regulátoru potřebujete leckdy sledovat vývoj různých teplot, tlaků apod. K tomu vám slouží až 99 grafů, kde do každého můžete umístit 10 veličin. V grafech můžete odečítat hodnoty v čase, posouvat osu X, provádět zjemnění úseku dat a vytvářet datové archivy, reporty.

Dále vám WINLEDA umožňuje sledovat on-line vstupní/výstupní stranu a měnit nastavení parametrů regulace, žádané hodnoty apod.


Registrace dat, archivy

WinledaSystémy TRONIC 2000 disponují paměťovým prostorem typu RAM disk o velikosti 44 až 256kB podle typu regulátoru. Tento prostor s výhodou použijete pro uložení vybraných dat ve vámi zvolené periodě. Data postupně zaplňují RAM disk a před vyčerpáním paměti je potřeba je stáhnout na PC a uložit do archivu. Počet ukládaných dat, perioda ukládání a délka archivu se volí při návrhu programu. V případě výpadku napájení se data neztrácí.

Dálkové řízení a sledování pomocí telefonu nebo GSM/SMS

Po připojení telefonního nebo GSM modemu k portu RS232 je možné sledovat/ovládat řízenou technologii dálkově. U GSM komunikace lze s výhodou využít zasílání textových zpráv informujících o stavu technologie, případně pomocí SMS zpráv zasílat povely pro vypnutí, zapnutí, nastavení žádaných hodnot atd.

WinledaČasové programy

Při řízení technologie můžete využít 6 variant časových programů. Každý den může být rozdělen až na 96 časových úseků po 15 minutách.

Časových programů může být více a uživatel si vybírá, podle kterého bude řízení probíhat. Nastavení časových programů je možné i za běhu stanice z PC nebo terminálu obsluhy.Zdokumentování programu

WinledaPo odladění programu prostředí WINLEDA celý projekt zdokumentuje, vytiskne a uloží na disk. Dostáváte do ruky protokol komplexně popisující nastav

Vytisknout