Dálkové odečty měřičů

BilanceV soustavách CZT se velmi často řeší problematika sběru a přenosu dat z měřičů tepla případně jiných měřidel instalovaných v předávacích bodech na dispečerské pracoviště rozvodů tepla. Sběr a přenos dat z jednotlivých lokalit lze rozdělit na dvě skupiny:
  • 1. skupina A – v lokalitě je více než 1 měřič tepla a jsou více různých typů (např. MBus a RS485)
  • 2. skupina B – jedná se o 1 měřidlo nebo o více měřidel, ale na jedné komunikační sběrniciSkupina A

Data z měřidel (měření spotřeby tepla a parametrů dodávaného média v předávacích bodech) se v konkrétní lokalitě přenáší pomocí metalického spoje (kabelů) na jedno místo. V tomto místě se instaluje jeden ze systémů TRONIC T2008E, T2008D nebo T2032, který představuje zároveň koncentrátor dat a převodník komunikačních rozhraní (gateway) ve směru k dispečerskému pracovišti. Měřidlo disponující komunikačním rozhraním SIOX (SVM/Fläkt) a M-Bus (Sonogyr, Ultraheat, Siemens ad.) se připojí k portům RS232 komunikačního modulu systému TRONIC 2008E přes patřičný převodník, ostatní měřidla disponující rozhraním RS232/422/485 (Famet, Calor ad…) se připojí přímo k příslušnému komunikačnímu modulu stanice T2008. Výhodou tohoto řešení je, že kromě dat z měřičů tepla je možné snímat značné množství přídavných veličin, jako jsou teploty, tlaky, dvouhodnotová čidla atd.

DMT1

Skupina B – varianta 1


Měřidlo disponující rozhraním SIOX (SVM/Fläkt) nebo M-Bus (Sonogyr, Ultraheat, Siemens ad.) se připojí přes patřičný převodník k portu RS232 komunikačního modulu TRONIC KOMG-RDA. Měřidla disponující rozhraním RS232/422/485 (Famet, Calor ad…) se připojí opět přímo k modulu KOMG-RDA. Modul KOMG-RDA pracuje současně ve funkci gateway i koncentrátoru v jednodušším a levnějším provedení.

DMT2

Skupina B – varianta 2


Výše uvedené způsoby komunikace (sk.A, sk.B var.1.) zaručují archivaci dat před přenosem. Nabízí se i možnost zakomunikovat některé typy měřidel v lokalitách typu B (1 měřidlo) tak, že pokud měřidlo disponuje rozhraním RS232, vytvoří se po navázání telefonního komutovaného spojení vlastně linka RS232 a komunikaci s měřidlem je možné řídit přímo z dispečinku. Podmínkou je, aby měřidlo mělo vlastní archiv a umělo archivovat nejen parametry média, ale také spotřebu (GJ). Toto bývá u měřidel častý problém. Pokud jsou tyto podmínky splněny, ubývá modul gateway a koncentrátor dat a cena se může u lokality skupiny B podstatně snížit.

DMT3
Způsob komunikace – převodník komunikačních rozhraní


TRONIC 2008E nebo KOMG-RDA zajišťuje jednak komunikaci s měřiči tepla po kabelové síti a jednak převod nasbíraných dat do unifikované formy a jejich přenos do dispečerského pracoviště. Převodník se pravidelně dotazuje jednotlivých měřičů na data a přijímá je. Výjimku tvoří tzv. „horký dotaz“, kdy na žádost operátora se cyklus sběru dat přeruší, provede se prioritní stažení dat z požadovaného měřiče a poté se obnoví cyklické dotazování.

Každý měřič umožňující komunikaci je vybaven jednak elektrickým rozhraním určitého typu (např. M-BUS, SIOX, RS485) a jednak programovým vybavením pro komunikaci určitým protokolem. Do jedné komunikační sběrnice lze spojit pouze ty měřiče, které disponují jednak shodným elektrickým rozhraním a jednak shodným komunikačním protokolem. Podle požadovaných komunikačních rozhraní se musí zvolit i rozsah komunikačních možností převodníku.

K základnímu modulu T2008E se musí přidat tolik komunikačních modulů KOMG, kolik různých typů komunikačních rozhraní je v dané lokalitě připojeno. Je to dáno tím, že prakticky všechny měřiče různého typu používají sice podobné elektrické rozhraní (např. RS485), ale různé protokoly. Pokud např. určitá lokalita zahrnuje 1xFamet PV, 9xSupercal 431 a 1x EESA MT 200, znamená to, že systém T2008E musí mít 3 komunikační moduly KOMG.

Převodník KOMG-RDA umožňuje připojení pouze jednoho komunikačního rozhraní, znamená to tedy, že tuto variantu lze použít pouze tehdy, pokud mají všechny měřiče v dané lokalitě shodný protokol. Ve směru k dispečerskému pracovišti CZT se již přenášejí standardní datové rámce bez ohledu na typ měřiče, ze kterého jsou data snímána. Pro komunikaci se používá buďto pevná telefonní přípojka, komunikace pomocí modemu GSM nebo komunikace přes mikrovlnné pojítko. Pokud je v místě již instalována telefonní linka, je vhodné ji využít a připojit klasický telefonní modem. Vzhledem k tomu, že je již placen poplatek za telefonní stanici, dojde k výrazné finanční úspoře. Komunikace pomocí GSM modemu umožňuje jak datovou komunikaci (přenos většího množství archivovaných dat) nebo přenos dat na dispečink ve formě SMS. Druhý způsob je výhodný tím, že není třeba používat SIM s paušální platbou, ale stačí pouze předplacená karta (GO, TWIST). Samozřejmostí je možnost dálkové konfigurace stanice, nastavování period sběru dat i period přenosu dat na dispečink, změny počtu měřidel atd.

Jak klasický tak i GSM modem je umístěn společně s T2008E nebo KOMG-RDA a komunikačními moduly v plastové skříňce, která se montuje na stěnu. Nutný je pouze el. přívod 230V a dostupnost GSM signálu. Při použití modulu KOMG-RDA je možno celou stanici napájet z olověných zapouzdřených baterií, které umožňují (v závislosti na periodě sběru dat i periodě přenosu dat na dispečink) provoz nezávislý na síti po dobu až jednoho roku.

Komunikace pomocí mikrovlnných pojítek umožňuje trvalé připojení zažízení na dispečink a tím i trvalý dohled nad provozem topného systému, nevýhodou jsou ale poměrně značné počáteční pořizovací náklady.

Způsob komunikace – koncentrátor dat

TRONIC 2008E i modul KOMG-RDA disponují standardně pamětí 56 až 128kB, což je prostor, na který je možné ukládat data po dobu, než budou úspěšně přenesena na dispečink. Ze zkušenosti postačuje udržet veškerá data v paměti po dobu 5 dní, což představuje např. poruchu na komunikaci, která nastane ve čtvrtek v odpoledních hodinách a podaří se ji odstranit až během pondělí. Data, která se přijmou z měřidel jsou kontrolována na správnost a eviduje se četnost chyb při komunikaci a posloupnost hlášených poruch měřiče. Tento protokol se vytváří kontinuálně. Data o spotřebě a parametrech média se ukládají do archivu v předem stanovených intervalech. Intervaly a výběr dat pro archivaci se nastavuje podle potřeby.

Vytisknout