I nadále podporujeme......Jako každý rok  jsme přispěli finanční darem na projekt Zdravotní klaun formou daru. Podpořili jsme tím misi – „rozdávat radost tam, kde je potřeba“

Zdravotní klaun
Vytisknout