Řízení kaskádových kotelen Thermona

Pro opravdu komfortní řízení kaskády kotlů je určen regulační systém s volně programovatelným regulátorem TRONIC 2032EX, který může zabezpečovat např. nezávislé řízení až 6 regulačních okruhů a v závislosti na jejich aktuálních požadavcích zasílat po interní komunikační lince povely pro řízení celé kaskády. Současně je schopen shromažďovat provozní data od technologických okruhů i od kaskády a zpřístupnit je (např. pomocí obvyklého sériového rozhraní RS232 nebo RS485, ale i pomocí GSM brány nebo telefonního modemu) pro případnou vzdálenou kompletní správu kotelny (tzv. dispečink). Další možnosti tohoto regulátoru: např. dálkové zpracování signálů, jednoduché programování, dálkové komfortní grafické zobrazení parametrů i jejich nastavování, registrace, archivace a správa dat, variantní časové programy atd. atd.

Verze – tzv. balíčky – některých typických projektových případů, které jsou ve společnosti Thermona již k dispozici, obsahují návrhy hw i sw vybavení regulačního systému TRONIC 2032EX a lze je doladit vždy přesně dle potřeby konkrétní řízené technologie, pokud se uživatel nespokojí „jen“ s některým ze standardních řešení. Systémy TRONIC 2032EX lze programovat na obvyklém PC v grafickém prostředí WINLEDA. Tento komfortní software umožňuje i projektantům a uživatelům – neprogramátorům efektivně a rychle pracovat s řídicím programem pro danou aplikaci.

Společnost Thermona nabízí tyto typizované varianty balíčků řídicího systému TRONIC pro kaskádové kotelny:

Varianta č. 1 : 2
  • ekvitermě regulované topné větve – servopohony analogové 0-10V DC/24V
  • zabezpečení kotelny – havarijní ventil, signalizace zaplavení kotelny, úniku plynu, požáru; automatické dopouštění topného okruhu solenoidovým ventilem; řízení čerpadel topných okruhů, řízení cirkulace TUV
Varianta č. 2 : 2
  • ekvitermě regulované topné větve – servopohony tříbodové 230V (př. Komextherm)
  • zabezpečení kotelny – signalizace zaplavení kotelny, úniku plynu, požáru; řízení čerpadel topných okruhů
Varianta č. 3 : 3
  • ekvitermě regulované topné větve – 2x servopohony analog. 0-10V DC/24V, 1x servopohon tříbod. 230V
  • zabezpečení kotelny – havarijní ventil, signalizace zaplavení kotelny, úniku plynu, požáru; automatické dopouštění topného okruhu solenoidovým ventilem; řízení čerpadel topných okruhů, řízení cirkulace TUV
Varianta č. 4
  • 4 – 6 ekvitermě regulovaných topných větví – servopohony analogové 0-10V DC/24V
  • zabezpečení kotelny – havarijní ventil, signalizace zaplavení kotelny, úniku plynu, požáru; automatické dopouštění topného okruhu solenoidovým ventilem; řízení čerpadel topných okruhů, řízení cirkulace TUV
Vytisknout