KOMPLEXNÍ DODÁVKY VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A KLIMATIZACE

Naše firma realizuje komplexní dodávky vytápění, větrání, chlazení a klimatizace budov, nejčastěji v hotelových komplexech. Důraz je  vždy kladen na úspornost navrhovaného řešení a nechybí ekologický pohled.

Ukončením zakázky spolupráce se zákazníky nekončí. O zařízení se staráme, drříme hotovostní službu, poskytujeme hot-line poradenství a seznamujme zákazníky s dalšími možnostmi technologického rozvoje.


Hotel DUO Praha

Hotel duoV roce 2008 jsme obdrželi ocenění za 2. místo v soutěži Projekt roku organizované Teplárenským sdružením ČR s projektem „Chlad ze slunce“, který řešil absorpční chlazení hotelu DUO Praha. Zdrojem chladu pro hotelové pokoje je absorpční chladící jednotka. Jako jeden ze zdrojů energie slouží pole 280 solárních vakuových kolektorů na střeše hotelu.

Toto však nebyla jediná veliká investice hotelu, již v roce 2005 jsme provedli způsobem na klíč kompletní rekonstrukci technologie výměníkové stanice a vybudování náhradního zdroje teplé vody, řízení VZT a dalších technologií hotelu.

Více informací o tomto projektu získáte zde.


Avanti
Hotel AVANTI Brno

V roce 2008 jsme začali zpracovávat koncepci a následně zrealizovali projekt vytápění a chlazení hotelu Avanti v Brně. Majitelé i management hotelu měli přání, aby alespoň část energie byla získávána ekologickým způsobem. Toho se dosáhlo vybudováním fotovoltaického solárního pole na střeše hotelu a instalací tepelného čerpadla zajišťujícího topení i chlazení hotelových pokojů. V následujících projektech bylo dokončeno chlazení celého hotelu.

Více informací o tomto projektu získáte zde.


Hotel Olympik

OlympikV hotelu Olympik jsme zrelizovali rekonstrukci IRC řízení  324 hotelových pokojů  včetně dodávky chladícího stroje.

Hotel Růže
Hotel RŮŽE Český Krumlov

Pro chlazení a vytápění pokojů  hotelů Růže a Old INN  v  Českém Krumlově jsme použili VRV systémy firem DAIKIN a LG.Matematicko-fyzikální fakulta UK

Pro chlazení místností, technologií a laboratorních přístrojů  MFF UK  jsme jako zdroj použili tepelná čerpadla země-voda. Z minulých dob byly přístroje chlazeny vodou z vodovodního řádu a ohřátá odpadní voda byla odváděna do kanalizace. Se zvyšujícími se cenami vody se stal tento způsob neúnosný a vedení fakulty hledalo způsob, jak chladit levněji a pokud možno využít tepelnou energii obsaženou v odpadní vodě. Vytvořil se tak centrální chladící okruh. Zdrojem chladu bylo využití zemního tepla pro vytápění budov a v případě přebytku tepla naopak toto ukládat zpět do země a vrty regenerovat. Ochlazenou vodu vzniklou odebráním tepla pak lze využít jako chladicí médium v centrálním chladicím okruhu.

Více informací o tomto projektu získáte zde.

Odkaz na webové stránky pro vizualizaci.

Vytisknout