MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ

Nejlevnejší je ta energie, která se nemusí vyrobit ani nakoupit.
Monitoring a řízení spotřeb energií

MěřeníJednou z našich činností je poradenství při hledání úspor. Zaměřujeme se na úspory rychle a levně dosažitelné formou nasazení systému měření a regulace. Umíme poradit i v oblasti sjednávání výhodnějších cen energií od dodavatelů a při řešení případných stavebních úprav.

Energie už levnější nikdy nebudou. Naopak s neustálým celosvětovým hospodářským rozvojem a růstem se hlad po energiích bude zvyšovat a s rostoucí poptávkou porostou i její ceny. U jiných klasických zdrojů zase hrozí jejich vyčerpání. Někdo si může dovolit investovat do nových drahých úsporných technologií, někdo musí použít levnější řešení při stávajícím stavu.

Elektřina

ElektřinaElektřina je jednou z nejlépe regulovatelných energií. Ať už formou odpínání záteží v době špiček, instalací úsporných žárovek, řízení osvětlení podle časových diagramů, jeho intenzity apod. Mnoho čerpadel, ventilátorů a dalších spotřebičů běží i v době, kdy to není zrovna nutné. Stačí jen rozložit čerpání elektrické práce v čase tak, aby odběr byl co nejvíce vyrovnaný a už není nutné nasmlouvávat tak vysoké rezervované příkony elektřiny! Toto samozřejmě člověk neohlídá, ale zrovna systémy na regulaci odběru elektrické energie  (tzv. 1/4 hod. maxima) nejsou nijak nákladné a návratnost se pohybuje okolo 2-3 let.Tepelná čerpadla

Účinnost a technické parametry tepelných čerpadel se neustále zvyšují. Problémem je, že je nelze zatím použít jako špičkový zdroj pro vytápění vyjma pasivních domů. Nicméně jejich přínos v přechodném období a v zimním období při teplotách nad –5°C je neodiskutovatelný. Pokud navíc jako špičkový zdroj používáte teplo ze soustavy CZT s jednosložkovou sazbou, tak byste instalaci tepelného čerpadla měli určitě zvážit.  Tepelná čerpadla jsou výborně regulovatelná a dobře komunikovatelná do nadřazených řídicích systému.


Vytápění a teplá voda

Pokud ještě dnes nemáte instalován řídicí systém pro měření a regulaci topné a teplé vody, tak byste tak měli rychle učinit. Platí jednoznačně, že kdo nedrží krok s dobou, zaplatí nakonec několikanásobně víc než ten, kdo začal šetřit dříve. Dodavatelé energií si určitě své zisky vzít nenechají a ztrátu z menšího zisku rozloží především mezi ty, co nešetří! Ve skutečnosti většina objektů/hotelů má tento problém dnes již vyřešen a stojí před rozhodnutím jiným. Jsem napojen na centrální zásobování teplem nebo mám kotelnu. Vyplatí se mi tepelná čerpadla? Jak to zkombinovat s chlazením, případně s větráním? Zde není rozhodování jednoznačné a musí se vždy vyjít z odborného posouzení na RS základě lokality, výše odběru atd. Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti teplárenství a i zde umíme nabídnout zajímavá rešení.

Chlazení, větrání

RegulaceChlazení hotelových pokojů, kanceláří či jiných prostor je dnes již běžné. Ne všude je ale instalován systém individuálního řízení místností , tzv. IRC regulace.  To vede ke chlazení neobsazené či opuštěné místnosti při otevřeném oknu nebo současném vytápění apod. Podobný problém muže vzniknout při větrání. Projektanti vždy navrhují výkony vzduchotechnik na maximální kapacitu. Kolikrát ročně je ale dosahována? Vždyť přece i větrat je možné periodicky, v daných intervalech. Doma to každý tak děláme. V budovách však k tomu potřebujeme řídicí systém nejlépe s dispečerským řízením. Vytápění chodeb a jiných prostor pomocí vzduchotechniky je nejvíce energeticky náročné.
Plyn

Platby za plyn patří k těm nejvyšším především v průmyslu. Přitom nasmlouvání denního odběru se často děje pouze na základě projekční dokumentace nebo podle součtu štítkových příkonů spotřebičů. Výsledkem jsou zbytečně velké platby. Odběr plynu vám podobně jako u elektřiny změříme a navrhneme způsob regulace.


Solární energie

Solární energii zcela jistě patří budoucnost. A to bez ohledu na to, zda bude či nebude dotována. Termická solární pole se budou dál využívat pro ohřev/předehřev teplé či bazénové vody, elektřina z fotovoltaické elektrárny na vaší streše se výhodně využije ve vlastní spotřebě. Výhodnost investice bude nyní kolísat v závislosti na dotacích, ale není daleko doba, kdy náklady na výstavbu solárních polí klesnou na úroveň, kdy se tato technologie stane samozřejmou součástí vašeho energetického portfólia.


---------------------------------------------------------

V oblasti poradenství douhodobě spolupracujeme s firmou Energomex - která se zabývá poradenstvím v energetice staveb, tj. energetické audity, hosdnocení energetické náročnosti, návrhy úspor, dotace.


Vytisknout